За дружеството Учредители Органи Устав Членство

Дейност

Третата национална конференция по епидемиология

21-23 октомври 2019 г. в гр. Хисаря

pdf Научна програма

pdf Второ съобщение

pdf Карта за регистрация

Втора научна конференция по епидемиология

27 - 29 септември, 2018 г. в гр. Пловдив

pdf Първа покана

doc Карта за регистрация

pdf Програма

Презентации и постери

Информация за контакт

Проф.д-р Йорданка Стоилова, дм

бул. "Васил Априлов" No 15А
Катедра Епидемиология и МБС
Медицински Университет
гр. Пловдив, 4002

телефони:
032/ 602855;
0884073300;
0897967839

E-mail:
@
@
@

Направено с MyCMS
8 0.023