За дружеството Учредители Органи Устав Членство

Дейност

Шеста научна конференция по епидемиология

27 - 29 септември 2024 г. в град Варна, курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена"

pdf Второ съобщение, 478.516 KB

pdf Първо съобщение, 2.312 MB

Пета научна конференция по епидемиология

27 - 29 септември 2023 г. в град Хисаря

pdf Покана, 206.444 KB

pdf Scientific Programme, 177.388 KB

Четвърта научна конференция по епидемиология

30 септември - 01 октомври 2022 г. в гр. Пловдив

„Инфекциозните заболявания в България - проблеми и перспективи”

pdf Покана, 117.212 KB

doc Карта за регистриране, 68.096 KB

pdf Списък хотели, 59.788 KB

pdf Програма, 289.180 KB

Третата национална конференция по епидемиология

21-23 октомври 2019 г. в гр. Хисаря

pdf Научна програма

pdf Второ съобщение

pdf Карта за регистрация

Втора научна конференция по епидемиология

27 - 29 септември, 2018 г. в гр. Пловдив

pdf Първа покана

doc Карта за регистрация

pdf Програма

Информация за контакт

Проф.д-р Ани Кеворкян-Сариян, дм

бул. "Васил Априлов" No 15А
Катедра Епидемиология и МБС
Медицински Университет
гр. Пловдив, 4002

телефони:
032/ 602855;
0884073300;
0897967839

E-mail:
@
@
@

Учредители, управителен и контролен съвет

pdf от 2022 до 2026 г.

Коронавирусна инфекция - предизвикателството

Сайтове:   coronavirus.bg     bulnoso.org/COVID-19

pdf РЪКОВОДСТВО за превенция и контрол на COVID-19 в лечебните заведения - изготвено по предложение на УС на БАПКНИ БулНозо през юни т.г., със Заповед на Министъра на здравеопазването от работна група от експертите на БулНозо (доц. д-р Н. Гачева, доц. д-р Р. Вачева, проф. д-р А. Кеворкян, д-р В. Войнова), ас. М. Николова от НЦЗПБ и видният наш учен епидемиолог, проф. В. Монев; основано на актуалните препоръки на СЗО, ECDC и основните указания в Националния медицински стандарт; изпратено от Министерството на здравеопазването до всички РЗИ в страната за предоставяне на лечебните заведения в помощ на тяхната ежедневна работа в пандемични условия.

pdf Епидемиологични аспекти на COVID-19 в болниците

pdf Епидемиология на инфекции, причинени от COVID-19 (SARS CoV-2): от етиологията до превенцията

pdf Оценка на риска при контакти в обществото

pdf Оценка на риска в лечебните заведения

pdf Препоръки за намаляване на риска от трансмисия на COVID-19 в здравните заведения

pdf Препоръчителен тип лични предпазни средства (ЛПС), които да се използват в контекста на инфекция COVID-19 според обстановката, персонала и вида дейност

pdf Как да поставяме и отстраняваме личните предпазни средства (ЛПС)

pdf Как да носим безопасно медицинска маска

Устав

pdf Отворете

Заявление за членство

doc Изтеглете файл

Направено с MyCMS