За дружеството Учредители Органи Устав Членство

Дейност

Следващият научно-приложен симпозиум, организиран от Дружеството, ще се проведе от 27 до 29 септември в гр. Пловдив. Повече информация ще бъде публикувана съвсем скоро.

pdf Научно-приложен симпозиум
26-27 май 2017, гр. Пловдив

Информация за контакт

Проф.д-р Йорданка Стоилова, дм

бул. "Васил Априлов" No 15А
Катедра Епидемиология и МБС
Медицински Университет
гр. Пловдив, 4002

телефони:
032/ 602855;
0884073300;
0897967839

E-mail:
@
@
@

Учредители, управителен и контролен съвет

pdf Вижте тук

Устав

pdf Отворете

Членове на дружеството

pdf Вижте списъка

Заявление за членство

doc Изтеглете файл

Направено с MyCMS