За дружеството Учредители Органи Устав Членство

Дейност

Третата национална конференция по епидемиология

21-23 октомври 2019 г. в гр. Хисаря

pdf Научна програма

pdf Второ съобщение

pdf Карта за регистрация

Втора научна конференция по епидемиология

27 - 29 септември, 2018 г. в гр. Пловдив

pdf Първа покана

doc Карта за регистрация

pdf Програма

Презентации и постери

Направено с MyCMS
8 0.010