За дружеството Учредители Органи Устав Членство

Дейност

Предстояща конференция

Втора научна конференция по епидемиология

27 - 29 септември, 2018 г. в гр. Пловдив

pdf Първа покана

doc Карта за регистрация

Научно-приложен симпозиум 2017

pdf Научно-приложен симпозиум
26-27 май 2017, гр. Пловдив

Снимки от симпозиума

Направено с MyCMS
8 0.085