За дружеството Учредители Органи Устав Членство

Дейност

Симпозиуми

Следващият научно-приложен симпозиум, организиран от Дружеството, ще се проведе от 27 до 29 септември в гр. Пловдив. Повече информация ще бъде публикувана съвсем скоро.

pdf Научно-приложен симпозиум
26-27 май 2017, гр. Пловдив

Снимки от симпозиума

Направено с MyCMS