За дружеството Учредители Органи Устав Членство

За дружеството

"Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести" е юридическо лице с нестопанска цел, учредено на 27.05.2017 г., което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на епидемиологията на инфекциозните и неинфекциозните заболявания. Дружеството е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на епидемиологията на масовите болести, което се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за обединяване на усилията им за съвместна работа.

Направено с MyCMS