За дружеството Учредители Органи Устав Членство

Доклади от Втора научна конференция по епидемиология
27 - 29 септември, 2018 г. в гр. Пловдив

Презентации

Морбили и рубеола: Верификация на елиминацията – Н. Гачева и НВК по елиминация на морбили и рубеола в България pdf 1.278 MB ppsx 2.055 MB

Надзорът при морбили и рубеола – решаващ за постигане и поддържане на елиминация на двете болести в България (2013 – 2017 г.) – Н. Владимирова, С. Крумова, А. Курчатова pdf 5.088 MB ppsx 4.629 MB

Препоръчителните ваксини – какво да се направи? – А. Кеворкян pdf 3.578 MB ppsx 5.654 MB

Надзор на хепатит Е вирусната инфекция – не сме ли закъснели? – Е. Голкочева-Маркова, Т. Тенев, М. Пелева-Пишми- шева, Н. Владимирова, Р. Аргирова pdf 2.641 MB ppsx 431.456 KB

Войната и епидемиите – Р. Костадинов, Р. Етова, Е. Вълканова

Бедствия и епидемиологична обстановка – Р. Костадинов, Р. Етова, Е. Вълканова

Епидемиологични особености на листериозата в България – С. Станева, Р. Константинов, И. Христова, А. Кунчев pdf 1.820 MB ppsx 294.296 KB

Ретроспекция на проучвания и дейности, свързани с контрола и превенцията на ВБИ в лечебните заведения, 2002 – 2017 г. – В.Войнова-Георгиева, Н. Гачева, Р. Вачева, А. Кеворкян, Ф. Цветкова, Ж. Донков, И. Маева, К. Пармакова, Св. Йорданова, М. Николова, В. Георгиев, А. Пачеджиев, А. Кунчев pdf 1.509 MB

Клинико-епидемиологично проучване на взрив от норовирусен гастроентерит в гр. Правец, България: март 2016 г. – Д. Страшимиров, Ж. Донков, Т. Вълков, Н. Янчева, Й. Митова-Минева, В. Дойчева, Б. Кайракова, И. Томова, М. Тихоло- ва, Т. Червенякова pdf 2.565 MB ppsx 230.037 KB

Постери

Назална колонизация със Staphylococcus aureusпри две групи пациенти (амбулаторни и пациенти на хемодиализа) за 7-годишен период ( 2011 – 2017 г.) – Л. Иванова, Б. Захариева, Ф. Филипова, М. Диба, М. Крема, С. Кулов, Р. Димитров, И. Дойков pdf 8.680 MB

Приложение на варицелната ваксина в различни държави по света – Х. Бацелова, Н. Ватев, П. Соколов, М. Бацелова, И. Валви, А. Галев pdf 844.735 KB

Streptococcus pneumoniae назофарингеална колонизация сред амбулаторни пациенти с остри респираторни забо- лявания за седем-годишен период (2011 – 2017 г.) – Б. Захариева, Л. Иванова, Ф. Филипова, М. Диба, М.Крема, С. Кулов, Р. Димитров, И. Дойков Няма качен файл

Анализ на тоталната антиретровирусна резистентност в трансмисионната група на мъжете, които правят секс с мъже, инфектирани с HIV-1 (2005 – 2016) (Предварителен анализ) – Л. Николова, Р. Димитрова, А. Костадинова, Д. Сира- кова, А. Ганчева, И. Еленков, Н. Янчева, М. Стойчева, Ц. Дойчинова, Л. Пекова, И. Тодорова, И. Алексиев pdf 345.890 KB

Епидемиологично проучване на онкологич- ните пациенти и терапията с Бисфосфонати в България и Област Пловдив – М. Христамян, Р. Райчева, П. Печалова, В. Христамян, Й. Стоилова pdf 2.247 MB

Епидемиологична характеристика на разпрост- ранението на ХИВ и сексуално предавани инфекции във Варненска област за периода 2008 – 2017 г. – М. Коларова, Д. Монов, Ц. Паунов, Р. Константинов, А. Баева pdf 4.092 MB

Епидемични взривове от чревни инфекции във Варненска област за 1999 – 2017 година – М. Коларова, Д. Монов, Р. Константинов, Ц. Паунов, А. Баева pdf 4.754 MB

Разпространение на HIV инфекция сред уязвимите групи в България – Р. Димитрова, А. Костадинова, Л. Николова, Д. Сира- кова, А. Ганчева, И. Алексиев pdf 1.381 MB

Наводнения и чревни инфекции – Р. Етова, Р. Костадинов, М. Георгиева, Е. Вълканова

Ролята на бънделите в неонатологичната практика – В. Рангелова, А. Кеворкян, М. Кръстева, Й. Стоилова, Д. Амуджиян pdf 479.690 KB

Legionella pneumophila във водните пътища на лечебни заведения – В. Стоева, И. Томова, Й. Стоилова, А. Кеворкян, А. Атанасовски pdf 681.956 KB

Направено с MyCMS